Hvordan bliver man ridende politi?

Vejen til at blive ridende politi er snæver, men den er mulig for en lille skare. Vi dykker dybere ned i dette specielle og drømmeværdige erhverv. 

Måske har du set det ridende politi rundt omkring i Københavns gader eller på TV. Rytterisektionen i politiet har som primære opgave at fremme dialog og tryghed hos borgere i gaderne i udvalgte områder. De er desuden til stede ved ceremonielle begivenheder i hele landet, såsom optog, demonstrationer og lignende.  

Annonce

Med hestenes tilstedeværelse fremmes dialogen med borgere i alle aldre, og der skabes synlighed på en anden måde, end det er muligt at skabe fra en patruljevogn. Mange borgere ønsker at klappe de imponerende heste, og på den måde skabes der en naturlig dialog. Måske hestenes tilstedeværelse bidrager med noget, som vi mennesker ikke besidder? I hvert fald har det, ifølge politiet, en klar positiv indvirkning på kontakten og dialogen. 

Hestekræfter i politiets fremtid – og et kig tilbage

Rytterisektionen er stadig under opbygning. Det er planen, at det ridende politi skal kunne indsættes i flere varierede opgaver. På længere sigt skal Rytterisektionen spredes mere ud over landet til både Jylland, Fyn og Bornholm.  

Læs også: Politiet søger nye heste – og faciliteterne er helt i top

Det ridende politi blev genindført i 2018, hvor der på Finansloven blev sat penge af til at få politihestene tilbage på gaden efter seks år uden. Ellers var hele Rytterikorpset dømt ude og nedlagt i 2012. Kaster vi blikket helt tilbage, har Rytterisektionen reelt eksisteret i Danmark siden 1882, men har siden da haft en turbulent tid. Nogle ville nok fristes til at kalde det et on-off forhold fra de forskellige regeringers side gennem tiden, da det er dem, som har besluttet, hvorvidt det ridende politi har skulle eksistere eller ej. 

Hverdagen for det ridende politi

Hverdagen for det ridende politi ser meget forskellig ud. Det afhænger af de situationer, der opstår, og hvilke opgaver, der pålægges betjentene. Der er udelukkende tale om erhvervsryttere, som laver politiarbejde og håndhæver loven. De er ude i al slags vejr og i mange timer ad gangen, når hest og rytter er på arbejde. 

Vidste du, at du kan FØlge med i livet som politihest på Poltihestes Venner på instagram?

Politihesten Venner

Hestene bliver ofte kørt i hestetrailere til det område, hvor der skal patruljeres. De ridende politibetjente kan komme i snak med flere af de mennesker, der normalt forsvinder, når de ellers ser politiet. Men når politiet ridder gennem gaderne, er der en langt større nysgerrighed og en bedre mulighed for dialog. Politiet oplever, at deres arbejde på hesteryg har en markant effekt på eksempelvis de tryghedsskabende indsatser. De opererer dog også ved mere operative indsatser. 

Læs også: Ved du, hvordan en hestefotograf arbejder?

Certificering til det ridende politi og politiuddannelsen

Det er naturligvis afgørende, at din interesse og passion for at blive politibetjent er til stede, hvis du drømmer om at blive ridende politi. Herfra kan du måske blive en af de betjente, der kommer gennem slusen, så du kan certificere dig til den ridende politienhed. 

For at blive politibetjent skal du søge optagelse på Politiskolen, hvor du skal bestå en optagelsesprøve. Du skal være minimum 21 år og dansk statsborger, ustraffet samt have godt syn og god hørelse. Der er ingen krav til din højde, men derimod skal du have den helt rigtige fysiske og psykiske robusthed, som kræves i jobbet for at kunne udføre politiets opgaver.  

Certificering til det ridende politi

Uddannelse: Du skal tage uddannelsen til politibetjent, gennemføre uddannelsen og have bestået alle politifaglige prøver.  

Erfaringskrav: Efter endt uddannelse skal du have tilstrækkelig erfaring som politibetjent for at kunne søge om speciale indenfor Rytterisektionen. 

Supplerende træning: Hvis du bliver valgt til stillingen som ridende politibetjent, skal du løbende gennemgå træning samt lære specifikke teknikker indenfor ridning, hestevelfærd og håndtering af situationer, der kan forekomme som politipatrulje til hest. 

Certificering: Efter endt træning og opnåelse af de nødvendige kvalifikationer og færdigheder kan du blive certificeret som ridende politibetjent. 

OBS: Ovenstående er oplysninger fra 2021, og de kan derfor have ændret sig siden.

Selve politibetjent-uddannelsen tager to år og fire måneder. Der veksles mellem undervisning på Politiskolen og praktik i en politikreds.  

Du kan læse mere specifikt om optagelse og uddannelse til politibetjent på Politiskolen

Hvilken type heste skal du arbejde med

I Rytterisektionen vil du møde heste, der generelt er meget robuste. De er fysisk robuste, så de kan have ryttere på ryggen i længere tid ad gangen – og rent psykisk er de generelt nervefaste og besidder et roligt temperament. Flere politiheste er af racen Oldenborger og Dansk Varmblod, men politiet har dog ikke præferencer til en specifik hesterace.  

Alle heste skal være tilvænnet forskellige typer af støj, omgivelser og forstyrrelser samt kunne gebærde sig i store menneskemængder, da det er en del af hverdagen. Det tager op mod ét år at uddanne en god politihest.  

Hvorfor politiheste?
  • Skaber tryghed og nærvær
  • Bygger bro og dialog mellem politi og borgere
  • Muliggør overblik ved større menneskemængder
  • Skaber opsigt og opmærksomhed i bybilledet
  • Tilfører politiet unikke kompetencer ligesom politihunde gør
  • Opbygger tillidsskabende relationer
  • Det anerkendte Oxford University har udarbejdet en analyse af politihestenes værdi. Rapporten kan læses ved at klikke her: Making and Breaking Barriers – Mounted Police

Kilde: Politihesten.dk

KILDER

Et år med politiheste: Positiv kontakt til borgerne på gaden | Dansk Politi (dansk-politi.dk) 
Glædelig 1. advent: Politiheste på patrulje | POLITIHESTE PÅ PATRULJE Politibetjentene Line og Berit har taget politihestene med på patrulje i Nordvest. Politihestene Shilton og… | By Københavns Politi | Facebook 
Ansøgning og optagelsesforløb | Politiskolen | Politi 

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce