Rewilding: Borgerforslag vil stoppe dispensationen i naturnationalparker

Lige siden det blev besluttet, at der skal oprettes 15 naturnationalparker her i Danmark, har debatten raset. Der er mange meninger om disse rewilding-projekter, og der er mange der kæmper for at få deres stemmer hørt. Nu er der også lavet et borgerforslag, som forsøger at afskaffe muligheden for dispensation af dyrevelfærdsloven i naturnationalparkerne, som blev muliggjort gennem en ny lov i 2021. Vi ser nærmere på forslaget her.

Læs også: Dyrlæge om rewilding: “Dyr bag hegn er ikke vilde”

Annonce

Dispensation fra Dyrevelfærdsloven

Borgerforslaget kaldes “Nej til at dispensere fra Dyrevelfærdsloven i forbindelse med naturnationalparker”, og arbejder mod at afskaffe muligheden for dispensation af dyrevelfærdsloven i naturnationalparker.

Forslaget kommer på baggrund af beslutingen om at oprette 15 naturnationalparker i Danmark, hvor der skal udsættes store græssere – heriblandt heste og kvæg – i indhegninger. I kølvandet på denne beslutning har der været stor debat om disse naturnationalparker, og borgerforslaget forklarer de to primære synspunkter således: “kravet om større mangfoldighed i naturen mod frygten for, at dyrene skal komme til at lide af sygdom, sult og stress.”

Denne frygt er især kommet efter Lov 1177 blev vedtaget, hvilket gør, at der er mulighed for at dispensere for dyrevelfærdsloven i disse naturnationalparker. Det er dyrevelfærdslovens § 3 og § 9 stk. 1 og 2 der kan dispenseres for. Disse paragraffer betyder, kort fortalt, følgende:

§ 3:  Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 9: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fritgående dyr på græs el.lign. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Hvis du vil have mere viden om, hvad denne dispensation helt præcist gør, kan du læse vores artikel Rewilding: Advokat om naturnationalparker og lovgivning

Frygten for, at dyrene skal sulte er naturligvis størst om vinteren, da sommeren typisk er lig med mere græs. Foto: Canva Pro

Borgerforslaget

Borgerforslaget går altså ud på at få afskaffet denne mulighed for dispensation, således at dyrevelfærdsloven (igen) ville gælde for alle, der holder dyr.

I borgerforslaget står der: “Dyrevelfærdsloven beskriver mindstebetingelserne for, at dyr ikke skal lide. En dispensation må derfor betyde, at man accepterer, at dyr lider. I beredskabsplanerne for parkerne kræves det godt nok, at der skrides ind, hvis de udsatte dyr lider. Men når man ikke har pligt til at kontrollere det enkelte dyr, men kan nøjes med at vurdere bestanden som helhed, og tilsynet ikke en gang skal ske jævnligt, så er der overhængende fare for, at et evt. lidende dyr ikke opdages i tide.”

Forslaget afsluttes med følgende: “Derfor kræver vi, at Folketinget fjerner muligheden for dispensationer fra Dyrevelfærdsloven ifm. naturnationalparkerne og andre naturplejeprojekter.”

Læs også: Dyrlæge om rewilding: “Det vigtigste for mig er at kæmpe dyrenes kamp”

Man kan skrive under på borgerforslaget indtil den 17. september 2022, hvor der skal være indsamlet min. 50.000 underskrifter for at kunne blive fremsat i Folketinget. I skrivende stund har forslaget 15.157 underskrifter.

Hvis du vil læse mere om borgerforslaget til naturnationalparker i Danmark eller ønsker at skrive under, kan du finde forslaget gennem nedenstående knap.

.

Hos Malgré Tout følger vi naturligvis debatten tæt og opdaterer når, der er nyt.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce