Rønnebæksholms kunstneriske program 2024

PRESSEMEDDELELSE – RØNNEBÆKHOLM

Rønnebæksholms kunstneriske program 2024 vil gennem tre udstillinger, residencies, aktiviteter og læringsarbejde med en overordnet tematik omkring HEST. Årsprogrammet vil aktivere Kunsthallens udstillingsrum, Laden, Haven og Parken og bane vejen for nye samarbejder og fællesskaber.

UDSTILLINGSPROGRAM 2024

Tematikken til HEST knytter sig specifikt til Næstved by som garnisonsby og Rønnebæksholm som sted med direkte referencer til Herskabsstalden, Laden, Hestestalden og de gamle ridestier, der stadig benyttes og hestegødning som gavner Haven. Næstved har været en garnisonsby, længst tid i byen fik rytterregimentet 4. Dragonregiment, 1796-1923, og op til omkring 2003 husede byen Gardehusarregimentet.

Hesten har en lang historik med sig. Ifølge nyt studie viser det sig, at heste er det vigtigste husdyr i historien, fordi de ændrede historien. Tæmningen af hesten gav mennesket mulighed for at kunne rejse hurtigt og langt, indtage store territorier og brødføde en større befolkning. De sidste 5.000 år er menneskets løbebane koblet til hesten i forhold til at forbinde Europa med Østasien og Sydasien med handelsruter. Fra et kunsthistorisk perspektiv har hesten været et af de ældste motiver afbildet. Vores forfædre var ‘besatte’ af heste og hesten optræder mere end noget andet dyr på de forhistoriske hulemalerier. For 30.000 år siden malede man heste på hule væggene i Europa. Georges Sauvet, der forsker i forhistorisk kunst ved Toulouse Universitet, vurderer, at hesten kan have fungeret som en slags mytisk figur for vores forfædre.

Hesten som motiv har fået en form for renæssance i samtidskunsten. Det er både det mytiske som skinner igennem, men også spørgsmålet om magt rotation, hvor det tidligere har været mænd på rytterstatuer, som har præget bybilledet, til nu kvinder i højere grad bruger hesten som magtsymbol. Inden for queer kulturen er hesten også i spil, hvor fabeldyret enhjørningen har fået en stor symbolsk betydning, dels grundet dens kønsløshed og at figuren er i konstant forandring. HEST som tema undersøger hvor stor betydning hesten har haft som husdyr, for landbruget og magtens strukturer, men også hestens betydning som en mytisk, magisk og helende figur, og op til hvad hesten betyder i samtiden og i fremtiden set i lyset af biodiversitetskrise og trivselskrise.

Udstillingsprogrammet vil bestå af ny kunstnerisk og kuratorisk produktion samt arbejde med eksisterende værker, herunder skabe relationer hvor den ældre kunst og samtidskunsten krydser og perspektiverer hinanden. Tematikken har et omfattende potentiale og for at kunne udfolde det bedst muligt arbejdes der med tre fokuspunkter i tre udstillingsakter. De tre udstillingsakter forbindes gennem kunstneriske performances, samtaleprogram, poesisaloner, læring og skoleforløb samt kontinuerlige samarbejder med udvalgte kunstnere i løbet af året. Der samarbejdes desuden med en række forskellige museer og samlere omkring den ældre kunst.

UDSTILLINGSPROGRAM

1. akt: Hestens oprindelse. 2. marts – 9. juni 2024

I det første akt Hestens oprindelse trækkes der spor fra hestens oprindelse til vores samtid. Begrebet oprindelse skal forstås på flere måder, både kunstnerisk, geografisk, kulturelt og (lokal)historisk men også videnskabeligt. Kunstnerisk vil første udstillingsakt tage udgangspunkt i samtidskunsten og ældre kunst, der kaster lys over hestens historie.

2. akt: Hestens fortællinger. 23. juni – 15. september 2024

I Hestens fortællinger sættes fokus på, hvordan hestens mytiske, magiske og helende karakter skinner igennem. Også inden for queer kulturen er hesten i spil, hvor fabeldyret enhjørningen har fået en stor symbolsk betydning, måske grundet dens kønsløshed og at figuren er i konstant forandring. Fra Agnes Slott-Møller der var inspireret af engelske Prærafaelitter, der havde formået at skabe et udtryk, der blandede en middelalderlig, gotisk æstetik med en sagnomspunden engelsk myteverden, til Kinga Bartis hydrofeministiske flydende univers, hvor hesten som et nyt tema er under undersøgelse, til Olga Larsen, en kunstner der optræder udenfor den etablerede scene, og i sine billedtæpper syr om drømmen om det liv på landet hun aldrig fik, et liv på et lille landsted med blomstrende æbletræer, husdyr og honning på krukke.

3 akt: Hesten og magten. 28. september – 22. december 2024

I Hestens og magten udfoldes et mere nuanceret blik på den til tider dystre side af den magt, som tildeles og tages i forhold til hesten. Når den bruges som kamp hest, til at statuere landes magtstrukturer og fastholder klasseforskelle, kønnethed, kulturelle eller etniske forskelle. Tæmningen af hesten gav mennesket en særlig magt, så de kunne rejse hurtigt, langt og indtage territorier til egen fordel, dette spor kan man i dag se ved de mange rytterstatuer i det offentlige. Af den grund vil denne akt have fokus på den voldelige og koloniserede side af hesten som tematik, men også hvor og hvordan det vendes om og finder øjeblikke hvor en helende proces er i gang og peger ind fremtiden.

Kunstneriske og kuratoriske samarbejdspartnere for det kunstneriske årsprogram.

Ida Bencke er gæstekurator i forbindelse med kunstnerne Rose English, Kultivator og Signe Johannessen. Maria Kjær Themsen er gæstekurator på et samtaleprogram og poesisalon. Sonja Strange har været kunstnerisk konsulent på HEST og har udformet et performance program i samarbejde med Gardehusarregimentets Hesteskadron, Hobby Horse, Holsted Koret og Kernestedest STU. Rønnebæksholm kunstfaglige team er leder, Lotte Juul Petersen og kurator, Vibeke Kelding Hansen.

RESIDENCY FÆLLESRUM

Rønnebæksholm samarbejder med SixtyEight om to Open Calls i 2024. Med fokus på Rønnebæksholms Have som tematisk og fysisk ramme. Med dette open call ønsker vi, at residenterne f.eks. undersøger og synliggør historiske metoder som naturindfarvning og perspektiver herpå med afsæt i lokal bondekultur, kolonialisme og globaliseringen. I Havens Køkkenhave og Medicinhave dyrkes og findes fødevarer og urter fra nær og fjern. Hvilke historier har disse afgrøder, og hvordan kan man i praksis øge bevidstheden om planternes oprindelse? Der er plads til en kunstner og til en skribent i enten en forårs- eller efterårsperiode. Der opfordres til at søge sammen eller med et ønske om at samarbejde med en anden. Forårsperiode: 1.-31. maj 2024 og efterårsperiode: 1.-31. oktober 2024. For mere information, se Open Call på hjemmesiden.

AKTIVITETER

 • Omvisninger, poesisaloner og samtaleprogram vil løbende blive offentliggjort.
 • Læring og skoleprogrammer i forbindelse med HEST
 • Billedskolens sommerudstilling huses på Rønnebæksholm
 • Børneværkstedet – aktiveres i skoleferierne, jule- og påsketid.
 • Kvindernes Internationale Kampdag i samarbejde med Elsk din Næstved / Hanne Heunicke
 • Sankthans – den årlige midsommer begivenhed
 • Årlige Havemarkeder – i samarbejde med Haveselskabet
 • Havens program – løbende workshops, sankedage,
 • Allehelgen event, hvor residenciet ’Fælles om Haven’ afrundes
 • Falgren & Friends – koncerter med Bjarke Falgren  
 • Højskolesangaften og koncerter med lokale kor
 • Maries Rum – podcasts i samarbejde med Næstved Provsti, Anna Kluge og Rasmus Birkerod

Læs mere om programmet her: https://roennebaeksholm.dk/events/aarsprogram-2024-paa-roennebaeksholm/

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce