Volten: Sådan får du øvelsen til at sidde lige i skabet

Volten – en af de mest basale øvelser i et dressurprogram. Egentlig skal den jo bare være cirkelrund, og det gør den så umiddelbart banal, at vi ofte glemmer, hvor vigtigt det er, at den sidder lige i skabet. Heldigvis har alle jer derude et utal af gode, voltenørdede råd til at optimere denne øvelse, som ellers kan være lidt kedelig at arbejde med. Netop derfor er vi gået nettet igennem for alt, hvad I igennem årene har anbefalet af gode tips og tricks til hinanden. Det er der kommet denne guide ud af, som forhåbentlig kan få dig til at lave en volte til et 10-tal, næste gang du og din hest skal vise jer frem foran en dommer.

Hvis du har nogle gode erfaringer og råd, som du gerne vil dele, så husk at følg os på Facebook, hvor vi meget gerne vil høre jeres idéer!

Læs også: Misforstår du også dette i dressurreglementet?

Undgå at volten bliver….

Det er forskelligt, hvilke udfordringer, vi kæmper med. Nogle har en tendens til at lave volterne for flade eller for kantede, mens andre har problemer med størrelsen. Derfor har vi samlet alle de gode råd, så de tager udgangspunkt i det problem, du måtte kæmpe med.

Annonce

…for oval

Hvis din volte bliver for oval i sin form, så opdages det som regel kun af dommeren, hvis den er flad på den led, der følger langsiden. Med en hurtig skitse har vi forsøgt at illustrere det.
Begge volter på tegningen skal forestille et forsøg på at lave en 12 m-volte. Volten til venstre er som beskrevet for flad på den lodrette led, som følger langsiden. Volten til højre er for flad på den vandrette led, som følger kortsiden. Selv om de i princippet er lige “forkerte”, fordi de ikke er cirkelrunde, så vil de færreste dommere, som sidder ved C, være i stand til at spotte den lidt for lange og flade form på volten til højre. Derfor er det en god idé at arbejde med den in mente, hvis man har en tendens til at gøre som på volten til venstre. Derved er der større chance for, at man rent faktisk får lavet en cirkelrund volte – eller at dommeren ikke opdager det, hvis den bliver oval.

…for ballonformet

Noget andet, som volterne på skitsen ovenfor illustrerer, er den næsten uundgåelige ballonform. Denne form opstår, når man fokuserer for meget på det punkt, hvor volten skal begynde og slutte. Ofte er det et sted på hovslaget. Derved kommer man nemlig til at glemme to af buerne på volten, som bliver mere afskårne end de to andre – og så får man lavet en ballon fremfor en cirkel. Heldigvis kan man gøre noget ved det ved at tænke lidt i firkanter. Se bare på skitsen her.
Fremfor at fokusere på det punkt, hvor volten begynder og slutter – det, der skaber “knuden” på ballonen – skal man fokusere på at sætte volten ind i et kvadrat. Inde i dette kvadrat skal volten ramme alle fire sider, men skære hjørnerne af. Lidt groft illustreret vil det skabe en diamantlignende, firkantet form, som selvfølgelig vil blive mere rund, når du øver det. Overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen.

…for firkantet

For at undgå, at dine volter bliver for firkantede, skal du huske at tænke i buer og ikke ride for mange skridt på kvadratets sider. Sporet, du rider, skal kun lige ramme det midterste af kvadratets sider som vist på tegningen. Nogle mener desuden, at det hjælper at kigge mod sit udvendige ben. Andre mener stikmodsat at man skal kigge mod sit indvendige. Det må vist være op til dig selv at afgøre, hvad der hjælper dig bedst.

…for lille

Når du har gang i alt dette, så kan du hurtigt blive så fokuseret på formen, at volten ender med at blive for lille. For at råde bod på det, vil du måske forsøge at øge længden mellem buerne for at gøre volten større. Men det skal du lade være med, medmindre du atter vil ende op med en firkant fremfor en cirkel. I stedet bør du fokusere på at gøre buerne større, således at volten får den rigtige diameter, og så du stadig kun lige rammer midterkanterne på det kvadrat, du rider inden for. Med andre ord: Bliver volten for lille, skal du fokusere på at gøre kvadratet større – og så skal du ellers bare fortsætte, som du hidtil har gjort.

…for stor

Et andet problem er, at volten kan blive for stor. Det sker som regel, fordi hesten mangler balance og derfor søger ud mod hovslaget eller går på to spor. Det bedste, du kan gøre her, er at forsøge at ligeudrette din hest eller måske endda stille den en smule udad, så det bliver bagparten og ikke forparten, der dikterer voltens størrelse. Når hesten har lært at støtte sig til din udvendige side og ikke til hovlaget eller barierren, kan du igen forsøge at bøje den let indad. Husk i øvrigt, at du kun lige skal kunne skimme hestens indvendige øje. Den må ikke være mere rundet end det.

Annonce

Kig i programmet og vær præcis

Én af de største fejl, vi begår, når vi skal øve vores volter inden et stævne, er, at vi glemmer at kigge ordentligt i programmet. Hvis der står, at en volte skal være 12 meter, så skal den ikke være 11 eller 13,5 meter. Og hvis volten skal ramme punkterne E,B & E, så skal de rammes præcist. Så husk, at selvom volten umiddelbart er en banal øvelse, så er det helt okay at synes, at det er hammer svært. For det er den – og det bedste, du kan gøre, er at ride præcist, som der står i programmet.

Læs også: No Stirrup November – derfor bør du tage udfordringen op!

Artiklen er oprindeligt bragt i november 2019

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce