Straightness Training: Træn din hest sund og stærk resten af livet

Vil du træne din hest på en måde, så den bliver sund og stærk i mange år fremover? Straightness Training (ST) er nyt for de fleste, men begreberne og metoderne bag har været kendt i mange hundrede år. ST baserer sig på den hesteforståelse og de øvelser, som de største Grandmasters inden for ridning og hestehåndtering, har brugt igennem tiden helt tilbage fra renæssancen. 

Læs også: Fra krigsdyr til sportsdyr – en hyldest til hestenes historie

Annonce
Kort om Straightness Training
Straightness Training er udviklet og stiftet af den hollandske hestetræner Marijke de Jong. Hendes fokus på hestens forståelse og på denne type træning vinder mere og mere ind i moderne ride- og hesteforståelse. Træningstypen er baseret på en grundig forståelse af teorien bag ridning og en solid hesteforståelse. Derfor er ST-teoridelen så omfattende, og denne artikel er kun en overordnet gennemgang af nogle af grundtankerne.

Hestens naturlige asymmetri

I ST taler vi både om ’kunsten’ og ’videnskaben’, som to supplerende elementer i træningen af en hest. Lad os begynde med videnskaben. Det handler blandt andet om hestens naturlige asymmetri.

Kender du det? Din hest gør cirkelvolten større den ene vej rundt og mindre den anden vej rundt? Eller at den ene galop er mere behagelig at ride end den anden. Grundene til disse forskelligheder kan være mange, men ofte er årsagen hestens naturlige asymmetri. Hvis vi forfalder til at ride mere af det som føles lettest, så øger vi den naturlige asymmetri. Det kan ende med skader på forbenene, fordi hesten overbelaster sit dominerende forben.

Alle heste er naturligt asymmetriske, og som os kan de være venstre- eller højrehåndet både i for- og bagbenene. Hesten er også bøjet til venstre eller til højre i sin krop, og den bærer mere vægt på forbenene, end på bagbenene. Dette kan medføre en uens fordeling af vægten over dens fire ben, og gør det svært for den at finde balancen i træningen. Med dig på ryggen bliver det ikke lettere. I ST opdeles den naturlige asymmetri i ni forskellige aspekter, som tilsammen kan skabe forståelse for alle de forskellige måder en hest kan være asymmetrisk på. Den naturlige asymmetri er den bagvedliggende forklaring på, hvorfor hesten gøre cirkelvolten større til den ene side og mindre til den anden side.

Grafik: Marijke de Jong.

En grundig forståelse for disse naturlige asymmetrier er vigtig for at kunne arbejde med at ligeudrette og styrke vores hest. Navnet Straightness Training er til for at anderkende, at hesten naturligt er asymmetrisk i sin krop. For at hesten bliver stærk nok til at bære rytteren, træner vi den mod at blive lige stærk og smidig på begge sider, altså Straightness Training.

Om forfatteren
Forfatteren til denne artikel, Hanne Friberg, står bag Hestevisdom.dk. Hanne er uddannet Straightness Training-instruktør. Hendes tanker, holdninger og øvelser i træningen af hesten tager udgangspunkt i principper om gensidig glæde og respekt, således at samarbejdet mellem hest og rytter understøtter hestens sundhed, styrke og smidighed. Målet er et sundt samarbejde og en sund hest, som gør det muligt for ekvipagen at opnå bedre resultater uanset ridedisciplin.

Den størst mulige forskel for flest mulige heste

Straightness Training er nyt for de mange ryttere, men tankerne og teknikkerne har været kendt og brugt i mange hundrede år. Teknikkerne blev udviklet på de kongelige ride akademier rundt omkring i hele Europa, dengang kundskaber i ridning og hestehåndtering var livsvigtig viden for nationens overlevelse. ST træningen bygger på et fundament af den viden som blev opsamlet gennem århundreder, fortolket og forfinet af alle de dygtigste ryttere, riddere og grand masters

Den hollandske hestetræner Marijke de Jong har studeret alle de gamle bøger skrevet af de dygtigste grand masters og gjort deres træning og begreber tilgængelige og nutidige. I 2010 stiftede hun sit Straightness Training Academy for at skabe øget fokus på denne type træning, som gør hesten sund, smidig og stærk. Hendes mission er at gøre den størst mulige positive forskel for flest mulige heste i hele verden. Straightness Training er tilgængelig for alle, som et online-studie således, at alle har mulighed for at træne ST med deres hest uanset, hvor i verden de befinder sig.

Brug det uanset disciplin
Straightness Training er en retning inden for Academic Art of Riding / Klassisk Dressur. Men ST kan også bruges som en add-on til den disciplin, du brænder for at dyrke; alt lige fra dressur og springning til military eller tur-ridning. For som Marijke de Jong siger: Det er Straightness Training, som skal bruges til hesten og ikke hesten, der skal bruges til Straightness Training. ST bruges også i forbindelse med genoptræning af en hest efter en skade.
Foto: Hanne Friberg.
Som pilates for mennesker
Straightness Training er for din hest hvad pilates er for dig. Altså noget som er sundt for kroppen at dyrke et par gange om ugen eller mere, uanset hvilken ridedisciplin, dit hjerte banker for.

De 6 grundlæggende trin

Målet med Straightness Training er at opbygge et sundt fællesskab mellem hest og rytter, samt en sund, stærk og smidig hest. Dette gøres med en række smidigheds-, koordinations- og styrketræningsøvelser. Ved brug af disse øvelser lærer hesten at udstrække og smidiggøre sine muskler og sener. Formålet er at lære den at lægge sit tyngdepunkt tilbage mod sine stærke, smidige bagben og samtidigt træde bedre ind under sig med bagbenene.

De seks grundlæggende øvelser kaldes for 6 keys of ST. De er fundamentet for at træne og lære hesten at opbygge styrke, smidighed og mobilitet, så den opnår en sund og stærk balance i kroppen. Dermed bliver den også stærkere mentalt.

De 6 keys består af

  1. Lateral bending: Bøjning af hesten til begge sider.
  2. Forward down: Strække hilsen frem og hovedet ned.
  3. Stepping under: Ind-under-trædning med bagbenene.
  4. Bending the inside hind leg: Flekse og begynde at lægge vægt på det indvendige bagben.
  5. Bending the outside hind leg: Flekse og begynde at lægge vægt på det udvendige bagben.
  6. Bending both hind leg: Flekse og begynde at lægge vægt på begge bagben.
Grafik: Marijke de Jong.
Foto: Hanne Friberg.

Med de tre første, grundlæggende øvelser (L, F og S), hvor hesten lærer at strække sine muskler og bruge sin krop korrekt, opnår man at det også hjælper hesten til at slappe af både fysisk og mentalt, fordi den kan bevæge sig i balance. Det har samme effekt, som når vi selv oplever at ‘stresse af’ ved at strække ud og tage nogle dybe vejrtrækninger.

Alle dressurøvelser, man kan lave med sin hest, er varianter af øvelserne 6 keys of ST, udført enten på en cirkel eller på en lige linje. Det lyder enkelt, men nemt er det ikke. De 6 grundlæggende øvelser er STs fundament for hest og rytters videre arbejde, hvor sværhedsgraden stiger ved at fokusere på balance, form, smidighed, tempo og takt. Alle øvelserne udvikles i de tre gangarter samt i samling og øgning. De opbygges fra jorden både i form af groundwork, longering, work in hand og liberty for at gøre hesten klar til at kunne bære sin rytter i ridningen med lethed.

Læs også: Grundridning: Idéen bag indvendige ben til udvendige tøjle

Grafik: Marijke de Jong.
Moderne dressur nedstammer fra jordarbejde
Vidste du, at alle de dressurøvelser, man øver og viser i moderne konkurrencedressur, nedstammer fra manøvrer, som hesten før i tiden skulle kunne udføre for, at den selv og dens ridder overlevede i kamp? Øvelserne blev indlært fra jorden. Siden er de blevet overført til ridning, hvor rytteren kun bruger sit sæde til at bede hesten om at udføre øvelsen.

Træning uden udstyr

En af de sværeste og mest spændende discipliner at mestre i Straightness Training er liberty. Her arbejder du med din hest uden at kunne holde på den, da den ikke har noget udstyr på. Hesten bliver kun hos dig, hvis den synes, du er værd at være sammen med. Da bliver det afsløret, hvad din hest synes om jeres partnerskab, og om dig som personlig træner. I liberty har du kun din energi, din hensigt, dit kropssprog og din forståelse af din hest, og de signaler, den sender til dig til at skabe balance og samarbejde i jeres arbejde med at forme øvelserne. Derfor afsløres det ret hurtigt, om din hest gider dig, og om din hest ønsker at være sammen med dig. 

Less is more

Frasen ’less is more’, er en af de mange grundlæggende tanker i ST-arbejdet. Ved at lære at nuancere dine signaler, kan du opnå, at din hest responderer på næsten usynlige signaler og energier i liberty. Der kan hesten virkelig få lov til at udtrykke sig, og du kan blive virkelig udfordret. Er du ”for meget”, kan din hest vælge at gå sin vej. Er du for kedelig, så går den måske også. Du skal derfor selv være i balance, og du skal sørge for, at der er balance i jeres ”partnerskabskonto” for at kunne træne din hest på den måde. 

Foto: Hanne Friberg

Kunsten at skabe motivation og forståelse hos hesten

En anden grundtanke i ST er: ”It is always me!”. Samtidig med, at vi skal lære teknikkerne til at træne hesten, skal vi også udvikle en forståelse for, at det altid er vores eget ansvar, hvad end vi får af respons fra hesten. Det er vores ansvar at hesten forstår, hvad vi beder den om. Og det er vores ansvar, at den er motiveret til at gøre det, vi beder den om. Det er noget af den kunst, som vi skal lære, når vi træner hesten. 

Vi skal lære at hestens motivation kommer af, at vi kun beder om ganske lidt i starten og værdsætter det, vi får fra hesten, så snart det er i den rigtige retning af, hvad vi gerne vil have den til at gøre. For at vise vores værdsættelse af dens indsats, roser vi den ved at stoppe med det, vi gør, og giver den en pause. Det er i denne pause, at hesten ”lærer” og her, den finder motivation til at gøre det, vi beder den om igen næste gang. 

Eksempel på ”It is always me!”

Et eksempel kan være: Du er på jorden ved siden af din hest, og din hest går meget langsomt frem. Du ønsker dig, at din hest ville gå lidt hurtigere frem. For at kommunikere det til din hest, vifter du forsigtigt med din pisk nede ved dens bagben. Du vifter mere og mere om nødvendigt, indtil hesten går hurtigere frem. Så snart den bevæger sig hurtigere frem i et par skridt, sænker du pisken, roser hesten og lader den stå og holde en pause. Hermed får hesten tid til lige kan tænke over det, den lige har lært. Derefter gentager du det hele og vil forventeligt opleve, at hesten denne gang skal have et mindre signal for at begynde at gå hurtigere frem. Stop og ros hesten igen.

Annonce

Efter at have trænet det et par gange, vil hesten regne ud, at så snart, du kigger på dens bagpart, betyder det: ”Gå hurtigere frem”. Husk, at alle heste er forskellige. Det er din opgave at finde frem til lige præcis den mængde af hjælp, som din hest skal have for at forstå, hvad du ønsker af den. For alle heste gælder det, at ved ros, plads og pause lærer de, hvad vi beder dem om og bliver motiverede til at gøre det sammen med os. Søg altid efter kvalitet frem for kvantitet.

Styr på udstyret

Kapsun

I ST arbejder vi med en kapsun på hesten. Dermed undgår man at påvirke hestens kæbeled, og samtidigt kan man opnå en fornemmelse af smidigheden i hele hestens krop gennem dens nakke-, hals-, ryg- og halehvirvler.

Pisk

Vi bruger også en lang pisk, fordi den forlænger vores arm. På den måde kan man nå hestens bagpart og bede den om at gå frem bagfra. I ST undgår vi altid at trække hesten frem i linen, og dermed at hestens tyngdepunkt trækkes ikke frem på forparten.

Foto: Hanne Friberg
Denne type kapsun anbefaler Hanne Friberg, at man bruger. Foto: Malgré Tout.
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce