Hvordan måler vi hestens personlighed? 

Uanset om vi beder hesten udføre en krævende dressurøvelse, om den skal ride en springrunde til placering eller blot trave ned ad den lokale skovsti, så er de opgaver vi beder hesten om, næsten altid imod hestens natur. Heste er fra naturens side skabt til at græsse i store flokke på de åbne vidder, og ved den mindste fare reagerer de med flugt i løbet af få sekunder. Denne egenskab har tjent dem godt i det frie liv, men det er ikke så hensigtsmæssigt i forbindelse med de krav vi stiller til vores moderne sportsheste. Som rytter vil langt de fleste helst have en rolig og pålidelig hest, med en personlighed som man kan stole på. Så hvordan kan vi måle om hesten lever op til vores forventninger, og kan det hjælpe os til at finde det bedste match mellem hest og rytter?

Læs også: Sådan gennemskuer du om en artikel er troværdig

For at vælge den rette hest til den opgave vi forventer af den, er det nødvendigt at vide om hesten er robust eller let bliver stresset, og om den er god til at samarbejde med mennesker. Hestens personlighed påvirker dens evne til at lære og til at udføre en speciel type arbejde. Det forklarer Aurélie Jolivald, som er forsker på Nottingham Universitet i Storbritannien. Hun har undersøgt, hvordan vi kan blive bedre til at forudsige hestens personlighed og adfærd over en længere periode. En indgående forståelse af hestens personlighed kan også forklare individuelle forskelle i hestens smertetærskel eller om den på sigt risikerer at udvikle stereotyp adfærd.  

Annonce

Findes der en test, der kan måle hestens personlighed? 

Hun forklarer, at vi har brug for en standardiseret test for at kunne forstå den enkelte hests personlighed, set i lyset af den opgave vi beder hesten om at udføre. Der findes ikke nødvendigvis en passende eller upassende personlighed, men hestens stærke og svage sider skal vejes op mod det formål hesten er tiltænkt at skulle opfylde. Aurélie Jolivald og hendes kolleger undersøgte en gruppe på 25 heste, og bad de personer, der arbejdede med dem til daglig om at vurdere hestens adfærd. Til det formål brugte hun EPT, Equine Personality Test, et spørgeskema udarbejdet specielt til heste. Seks forskellige personer fik tilsendt et spørgeskema og blev bedt om at beskrive deres heste. De skulle vurdere hesten på fem forskellige områder, som svarer til de områder man måler i menneskers personlighed:  

  • Samarbejdsvilje 
  • Robusthed 
  • Udadvendthed 
  • Venlighed overfor mennesker  
  • Venlighed overfor andre heste.  

Tre af deltagerne var instruktører, som kendte hestene igennem træning, mens tre af deltagerne passede hestene på daglig basis. Instruktørerne havde sværere ved at bedømme alle hestene, da de kun så hestene når de var i ridning, mens de primære omsorgspersoner så hestene i flere forskellige situationer, og havde et mere indgående kendskab til de enkelte heste.  

Læs også: Welsh: En stor hest i en lille krop – allroundponyen med personlighed

Fem adfærdsområder blev undersøgt 

Spørgeskemaet indeholdt fem hovedpunkter, med flere modsatrettede underpunkter. Det første punkt handlede om samarbejdsvilje, om hvorvidt hesten var let at have med at gøre, eller svær at håndtere, om hesten ville samarbejde villigt eller om den var stædig og modsat. 

Dernæst var punktet robusthed, som handler om hvor god hesten er til at håndtere stressede situationer, om den er nervøs eller rolig, ængstelig eller selvsikker, anspændt eller afslappet.  

Punktet udadvendthed handler om, hvor nysgerrig og energisk hesten er, om den er træg eller fremadgående, om den er eventyrlysten eller tryghedssøgende, om den er hurtig eller stabil og i det hele taget hvor livlig hesten er. 

Venlighed overfor mennesker, handlede om hvordan hesten søger kontakt til mennesker. Hvorvidt hesten var selskabelig og venlig eller om den tog afstand fra mennesker. Hvor ofte tog hesten kontakt til henholdsvis de personer den kender og kontakt til fremmede.  

Det sidste punkt, venlighed overfor andre heste, drejede sig om hestens forhold til andre heste. Hvor ofte tager hesten kontakt til andre heste, udviser den affektion og kærlighed overfor andre, og hvor tæt knyttet er den til flokken.  

Annonce

Læs også: Hvorfor gider min hest mig ikke?

Spørgeskema var et godt udgangspunkt 

Resultatet af undersøgelsen viste, at der var god overensstemmelse med svarene for samarbejdsvilje, robusthed, udadvendthed, venlighed overfor mennesker og det afspejler hestens personlighed. Dog er der mere usikkerhed omkring svarene til punktet venlighed overfor andre heste, og der var større forskel på de individuelle besvarelser.  

Overordnet set tyder det på, at spørgeskemaet kan være et godt udgangspunkt for at vurdere hestens personlighed, og det kan hjælpe til at finde personlighedstræk, der kan være relevante for den aktivitet som hesten er tiltænkt til at udføre, mener Aurélie Jolivald.  

Springstævne
Foto: Canva Pro

Heste skal matche til opgaven, men også til rytteren

Der findes ikke et entydigt svar på, hvilken personlighed, der er den bedste til opgaven, Det mener franske Lea Lansade. Hun er professor i Etologi, og arbejder med studier inden for hesteadfærd og velfærd. Hun og hendes kollegaer undersøgte 24 springheste, der skulle udføre en standardiseret adfærdstest. Samme gruppe blev evalueret året efter i en springkonkurrence. Det viste sig, at de heste, der ved den første test var vurderet til at være de mest frygtsomme, også var de heste, der ved konkurrencen var sværest at ride. Hestene slog med hovedet, trak i tøjlerne, og de udviste en undvigende og ustabil adfærd. Til gengæld var det de selvsamme heste, som havde færrest fejl i springene. Lea Lasade mener, at en sådan hest kan være den ideelle hest for professionelle ryttere, idet deres forsigtighed gør, at de ikke rammer springene, mens en amatørrytter vil være mindre tolerant overfor hestens lidt vanskelige adfærd og det kan være sværere for en utrænet rytter at styre hesten. Hvis rytteren sætter hesten i en position den ikke kan springe fra, så er eneste udvej for hesten at refusere springet, forklarer forskerne.  

Findes den ideelle personlighed? 

Der findes ikke nogen ideel personlighed for heste. Hver enkelt hest skal vurderes med de styrker og svagheder som den kommer med, og så må man opveje, hvordan det passer sammen med rytteren og med den opgave hesten er tiltænkt til at udføre. Der er nogle ting i hestens personlighed, som ikke kan ændres, men hestens identitet udvikles også over tid, i takt med at den lærer nyt, får nye færdigheder og udvikler sig i relation til mennesker, og derfor er der ikke noget entydigt svar på, hvilke personlighedstræk der er bedst, slutter Aurélie Jolivald. 

Læs også: 8 hestepersonligheder – hvilken passer til din hest?

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce